Finansieringsmuligheter

Global Bridges tilbyr finansierere en velprøvd mekanisme for å identifisere og sikre finansiering for uavhengige prosjekter innen kapasitetsbygging og kvalitetsforbedring.

Kapasitetsbyggende tilskudd Roller og ansvar

Etter denne modellen inviterer Global Bridges organisasjoner til å søke om midler til å gjennomføre uavhengige, bevisbaserte opplæringsprogrammer.