הזדמנויות מימון

Global Bridges מציעה למממנים מנגנון מוכח לזהות ולהבטיח מימון לפרויקטים עצמאיים בבניית קיבולת ושיפור איכות.

מענקי בניית קיבולת תפקידים ואחריות

על פי מודל זה, Global Bridges מזמין ארגונים לבקש כספים לביצוע תוכניות הכשרה עצמאיות המבוססות על ראיות.