Možnosti financování

Global Bridges nabízí donorům osvědčený mechanismus k identifikaci a zajištění financování nezávislých projektů při budování kapacit a zlepšování kvality.

Budování kapacit uděluje role a odpovědnosti

Podle tohoto modelu společnost Global Bridges vyzývá organizace, aby požádaly o prostředky na provádění nezávislých školicích programů založených na důkazech.