Loạt bài giảng cốt lõi

Global Bridges Oncology cung cấp các bài giảng trực tuyến thường xuyên phù hợp với nhu cầu của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở Châu Phi. Thư viện các bài giảng trước đây của chúng tôi có sẵn ở đây dưới dạng tài nguyên miễn phí.

Chúng tôi rất thích phản hồi của bạn - vui lòng hoàn thành đoạn ngắn này Khảo sát!