Finansman Fırsatları

Global Bridges, fon sağlayıcılara, kapasite geliştirme ve kalite iyileştirme konularında bağımsız projeler için finansmanı belirlemek ve güvence altına almak için kanıtlanmış bir mekanizma sunar.

Kapasite Geliştirme Hibeler Roller ve Sorumluluklar

Bu modeli takip eden Global Bridges, kuruluşları bağımsız, kanıta dayalı eğitim programları yürütmek için fon başvurusunda bulunmaya davet ediyor.