โอกาสการระดมทุน

Global Bridges เสนอกลไกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแก่ผู้ให้ทุนในการระบุและจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการอิสระในการสร้างขีดความสามารถและการปรับปรุงคุณภาพ

การสร้างขีดความสามารถด้านเนื้องอกวิทยาใน Sub-Saharan Africa

  • รักษาและมะเร็งวิทยา

การสร้างขีดความสามารถมอบบทบาทและความรับผิดชอบ

ตามรูปแบบนี้ Global Bridges ขอเชิญองค์กรต่างๆ สมัครทุนเพื่อดำเนินการโปรแกรมการฝึกอบรมที่เป็นอิสระและอิงตามหลักฐาน