Core Lecture Series

Global Bridges Oncology มีการบรรยายออนไลน์เป็นประจำซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในแอฟริกา ห้องสมุดของการบรรยายที่ผ่านมาของเรามีอยู่ที่นี่เป็นแหล่งข้อมูลฟรี

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ โปรดกรอกข้อความสั้นๆ นี้ให้ครบถ้วน การสำรวจ!