Finansieringsmöjligheter

Global Bridges erbjuder finansiärer en beprövad mekanism för att identifiera och säkra finansiering för oberoende projekt inom kapacitetsuppbyggnad och kvalitetsförbättring.

Kapacitetsbyggande bidrag Roller och ansvar

Efter denna modell uppmanar Global Bridges organisationer att ansöka om medel för att genomföra oberoende, bevisbaserade utbildningsprogram.