Можности за финансирање

Глобал мостови им нуди на финансиерите докажан механизам за идентификување и обезбедување финансирање за независни проекти за градење капацитети и подобрување на квалитетот.

Градење капацитет доделува улоги и одговорности

По овој модел, Глобал мостови ги повикува организациите да аплицираат за средства за спроведување независни програми за обука, засновани на докази.