គោលការណ៍​ឯកជន

Globalbridges.org ប្តេជ្ញាការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកលើអ៊ីនធឺណិត។ យើងមានអារម្មណ៍ថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកដើម្បីដឹងពីរបៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីអ្នកតាមរយៈអ៊ីធឺណិត។ អ្នកអាចទស្សនា www ។ globalbridges.org ដោយមិនបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ឬភ្ជាប់បណ្តាញអ្នកតម្រូវឱ្យផ្តល់នូវអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលមួយ។

Globalbridges.org អាចមានតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រដែលដំណើរការដោយភាគីទីបី។

Globalbridges.org មិនមានការគ្រប់គ្រងលើគោលនយោបាយភាពឯកជននិងការអនុវត្តនៃគេហទំព័រភាគីទីបីបែបនេះទេហើយប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអ្នកត្រូវបានគេជំរុញឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌនៃគេហទំព័រទាំងនោះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគោលនយោបាយដែលអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រទាំងនោះ។

របៀបដែលយើងនិងសាខារបស់យើងប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

អាសយដ្ឋាន IP

យើងប្រមូលនិងកត់ត្រាអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកទស្សនាទាំងអស់ទៅកាន់ globalbridges.org ។ អាសយដ្ឋាន IP គឺជាលេខដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត។ អាសយដ្ឋាន IP អនុញ្ញាតឱ្យកុំព្យូទ័រនិងម៉ាស៊ីនបម្រើស្គាល់និងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា។

យើងប្រមូលព័ត៌មានអាសយដ្ឋាន IP ដូច្នេះយើងអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវនិងប្រមូលព័ត៌មានសរុបអំពីរបៀបដែលគេហទំព័ររបស់យើងកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់រួមទាំងអ្នកទស្សនាកំពុងមើល។ ព័ត៌មានសរុបនេះអាចត្រូវបានចែករំលែកជាមួយដៃគូរបស់យើង។ ដើម្បីរក្សាភាពអនាមិករបស់អ្នកយើងមិនភ្ជាប់អាសយដ្ឋាន IP ជាមួយកំណត់ត្រាដែលមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអាសយដ្ឋាន IP ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើងឬនៅពេលដែលត្រូវបានស្នើសុំដោយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់។

យើងប្រើខូឃីស៍តស៊ូដើម្បីទទួលស្គាល់ភ្ញៀវទេសចរម្តងហើយម្តងទៀតនិងផ្តល់ជូនអ្នកចូលមើលនូវសំណុំនៃសេវាកម្មឬព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចពីមុន។ យើងប្រើខុកឃីវេនដើម្បីតាមដានផ្លូវរបស់អ្នកទស្សនាតាមគេហទំព័ររបស់យើងក្នុងកំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីជួយយើងឱ្យយល់ពីរបៀបដែលមនុស្សប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។

ព្រឹត្តិបត្រ

ក្នុងគោលបំណងជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានយើងតម្រូវឱ្យអ្នកផ្ដល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល។ យើងមិនចែករំលែកអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកទេ។

ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ

យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសចែករំលែកជាមួយយើងក្នុងផ្នែកចុះឈ្មោះនៃគេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មាននេះអាចរួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងតំបន់អ្នកជំនាញ។ យើងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីកែសម្រួលសេវាកម្មរបស់យើង។ ព័ត៌មានពីការចុះឈ្មោះត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើង។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនៅលើមូលដ្ឋានដែលកើតឡើងដដែលៗ។ ព័ត៌មានដែលបានរក្សាទុកនេះត្រូវបានប្រមូលដោយការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកហើយអាចត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមិនផ្តល់ព័ត៌មានដែលចាំបាច់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះអ្នកនឹងមិនអាចប្តូរវែបសាយត៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬចូលទៅកាន់មាតិកាតែសមាជិកបានទេ។

របៀបដែលយើងប្រើខូឃីស៍

ខូឃីស៍គឺជាពត៌មានតូចៗដែលគេហទំព័រខ្លះផ្ទុកនៅលើដ្រាយវ៍រឹងរបស់កុំព្យូទ័រអ្នកនៅពេលអ្នកមើលវា។ ដូចជាវេបសាយដទៃទៀតដែរ globalbridges.org ប្រើខូឃីស៍ដើម្បីផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រភពនៃចរាចរគេហទំព័ររបស់យើង។ ការប្រមូលព័ត៌មាននេះទោះជាយ៉ាងណាមិនអនុញ្ញាតឱ្យយើងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទាល់។

កម្មវិធីរុករកបណ្តាញភាគច្រើនទទួលយកខូឃីស៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែប្រែការកំណត់សុវត្ថិភាពដើម្បីឱ្យអ្នកអាចយល់ព្រមឬបដិសេធខូឃីស៍តាមមូលដ្ឋានករណី។ គេហទំព័ររបស់យើងទាមទារឱ្យបើកដំណើរការទាំងខូឃីស៍និង JavaScript ។ ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធខូឃីស៍ពីគេហទំព័ររបស់យើងផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រអាចនឹងមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។

ការស្ទង់មតិ

អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបំពេញការស្ទង់មតិនៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់ globalbridges.org ។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពីការស្ទង់មតិដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវនិងប្រមូលព័ត៌មានអំពីនិន្នាការនិងបញ្ហាគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានពីការស្ទង់មតិជាមួយភាគីទីបីដែលអនុវត្តសេវាកម្មគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសម្រាប់គេហទំព័ររបស់យើង។ ភាគីទីបីទាំងនោះយល់ព្រមរក្សាទិន្នន័យស្ទង់មតិទាំងអស់ជាការសម្ងាត់។ ដូចគ្នានេះផងដែរយើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានពីការស្ទង់មតិនៅក្នុងសំណុំបែបបទដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរួមគ្នាជាមួយភាគីទីបីដែលយើងមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម។

របៀបដែលយើងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលអ្នកបញ្ចូលនៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបដោយប្រើកម្មវិធីសុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីនបម្រើ (SSL) ។ ការអ៊ិនគ្រីបមានន័យថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានការពារខណៈពេលដែលវាត្រូវបានផ្ទេរតាមអ៊ីនធឺណិតទៅម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់យើង។

នៅពេលដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកទៅដល់ម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់យើងកម្មវិធីសន្ដិសុខដែលល្អបំផុតដែលការពារទិន្នន័យទិន្នន័យសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកផងដែរ។ បន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតយើងអាចលុបបំបាត់ទិន្នន័យទាំងអស់មុនពេលវាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងរបាយការណ៍សរុបដែលអាចត្រូវបានធ្វើ។

អ្វីដែលយើងផ្តល់ឱ្យភាគីទីបី

លើកលែងតែបានកត់សម្គាល់ខាងលើសម្រាប់ការស្ទង់មតិ globalbridges.org មិនផ្តល់ឱ្យភាគីទីបីចូលប្រើអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកឈ្មោះឬអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលទេ។ ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្ដល់ក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះជាសមាជិកត្រូវបានចែករំលែកតែជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ការពារដោយពាក្យសម្ងាត់ប៉ុណ្ណោះ។

យើងអាចផ្តល់ឱ្យភាគីទីបីនូវស្ថិតិសរុបអំពីអ្នកទស្សនាគំរូចរាចរណ៍និងព័ត៌មានគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។ ទិន្នន័យទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនូវលំនាំការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលបានប្រមូលផ្តុំក្នុងកំឡុងពេលចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែពួកគេមិនមានព័ត៌មានអំពីអាកប្បកិរិយាឬព័ត៌មានអំពីបុគ្គលណាម្នាក់ទេលុះត្រាតែសមាជិកនោះបានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យយើងចែកចាយព័ត៌មានទាំងនោះ។

ព័ត៌មានរួម

យើងប្រើចរាចរណ៍ទូទៅការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិងព័ត៌មាននៃការស្នាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដើម្បីយល់ពីឥរិយាបថរបស់អ្នកទស្សនានៅលើគេហទំព័រដូច្នេះយើងអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពប្រើប្រាស់និងប្រតិបត្តិការរបស់វា។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយដៃគូរបស់យើងគឺសាកលវិទ្យាល័យអារីហ្សូណានិងសមាគមជំងឺមហារីកអាមេរិក។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានចែករំលែកតែក្នុងការប្រមូលផ្តុំហើយមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទេ។

ភាពឯកជនរបស់កុមារ

គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឡើងទៅ។ វាមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងឬបង្កើតឡើងដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម 18 ទេ។ យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈបុគ្គលពីមនុស្សដែលយើងដឹងថាមានអាយុក្រោម 18 នោះទេ។

ទំនាក់ទំនងអ៊ីម៉ែលព្រឹត្តិបត្រនិងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ

Globalbridges.org ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីទទួលបានការទំនាក់ទំនងពីយើង។ អ្នកអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិប័ត្រអ៊ីម៉ែលមួយដោយឥតគិតថ្លៃ។ អ្នកអាចឈប់ជាវពីព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននេះនៅពេលណាមួយ។

ការទាក់ទងតាមអ៊ីម៉ែលដែលអ្នកផ្ញើមកយើងតាមរយៈតំណអ៊ីម៉ែលនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអាចត្រូវបានចែករំលែកជាមួយអ្នកតំណាងសេវាកម្មអតិថិជនបុគ្គលិកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រឬភ្នាក់ងារដែលអាចឆ្លើយឆ្លងសំណួររបស់អ្នក។ យើងខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបគ្រប់ពេលវេលានៅពេលទំនាក់ទំនងត្រូវបានទទួល។ នៅពេលយើងឆ្លើយតបទៅនឹងការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកវាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលឬទុកក្នុងប័ណ្ណសារអាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃការសាកសួរ។

មុខងារអ៊ីម៉ែលនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងមិនផ្តល់នូវមធ្យោបាយនៃការទំនាក់ទំនងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងសម្ងាត់ទាំងស្រុង។ វាអាចទៅរួចដែលថាការប្រាស្រ័យទាក់ទងអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកអាចត្រូវបានចូលមើលឬមើលដោយអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណែតផ្សេងទៀតនៅពេលកំពុងឆ្លងកាត់ទៅយើង។ ប្រសិនបើអ្នកចង់រក្សាការសម្ងាត់របស់អ្នកកុំប្រើសំណុំបែបបទទំនាក់ទំនងរបស់យើង។ អ្នកអាចសរសេរមកយើងដោយផ្ទាល់ info@globalbridges.org.

អ្នកអាចសម្រេចចិត្តនៅចំណុចណាមួយដែលអ្នកមិនចង់ទទួលបានការទំនាក់ទំនងពីគេហទំព័ររបស់យើង។ ដើម្បីបញ្ឈប់ការទំនាក់ទំនងសូមផ្ញើរសារអេឡិចត្រូនិចទៅ info@globalbridges.org ឬផ្ញើសំបុត្រទៀងទាត់ទៅអាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ដូចខាងក្រោម:

Globalbridges.org
Mayo Clinicមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនីកូទីនអាណាព្យាបាល
200 First St. SW
រ៉ូឆេស្ទ័រ MN 55905

ដំណើរការពាក្យបណ្តឹង

ប្រសិនបើអ្នកមានបណ្តឹងឬបញ្ហាឬប្រសិនបើអ្នកជឿថាសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកត្រូវបានគេរំលោភបំពានអ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងដោយចុចតំណ "ទំនាក់ទំនងមកយើង" នៅខាងក្រោមទំព័រណាមួយឬដោយការផ្ញើអ៊ីមែលទៅ info@globalbridges.org។ សូមបង្ហាញអំពីហេតុផលដែលទាក់ទងយើង។ យើងនឹងបញ្ជូនពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកទៅកាន់នាយកដ្ឋាន globalbridges.org ដែលសមស្របសម្រាប់ការឆ្លើយតបឬដំណោះស្រាយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រាន់នៃបញ្ហាទាក់ទងនឹងភាពឯកជនអ្នកអាចសរសេរមកកាន់យើងតាមរយៈសំបុត្រធម្មតាតាមអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម:

Globalbridges.org
Mayo Clinicមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនីកូទីនអាណាព្យាបាល
200 First St. SW
រ៉ូឆេស្ទ័រ MN 55905

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

យើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ភាពឯកជននេះម្តងម្កាល។ អ្នកនឹងឃើញពាក្យ "បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព" អមដោយកាលបរិច្ឆេទនៅជាប់ៗគ្នានៅផ្នែកខាងលើគេហទំព័រគោលនយោបាយភាពឯកជន។ សូមពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយដែលត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីរបៀបដែលគេហទំព័រនេះការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់ទាំងនេះមានបំណងផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ខ្ញុំ»¿