დაფინანსების შესაძლებლობები

გლობალური ხიდები სთავაზობს დამფინანსებლებს დადასტურებულ მექანიზმს, რათა განსაზღვრონ და უზრუნველყონ დამოუკიდებელი პროექტების დაფინანსება შესაძლებლობების ამაღლებასა და ხარისხის გაუმჯობესებაში.

შესაძლებლობების განვითარება გრანტებს როლებს და პასუხისმგებლობას

ამ მოდელის მიხედვით, გლობალური ხიდები იწვევს ორგანიზაციებს მიმართონ თანხებს დამოუკიდებელი, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სასწავლო პროგრამების ჩასატარებლად.