Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Η Global Bridges προσφέρει στους χρηματοδότες έναν αποδεδειγμένο μηχανισμό για τον εντοπισμό και την εξασφάλιση χρηματοδότησης για ανεξάρτητα έργα για τη δημιουργία ικανοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας.

Δημιουργία ικανοτήτων Επιχορηγήσεις Ρόλων & Ευθυνών

Ακολουθώντας αυτό το μοντέλο, η Global Bridges καλεί τους οργανισμούς να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασισμένων σε αποδείξεις.