Voorwaardes

Opgedateer September 2011

Welkom by globalbridges.org, die webwerf van Global Bridges, 'n aanlyn-inligting- en kommunikasiediens deur Global Bridges ("Global Bridges" of "Ons" of "Ons"), onderworpe aan u ooreenkoms met al hierdie bepalings.

Global Bridges kan hierdie bepalings en voorwaardes te eniger tyd wysig en sodanige wysigings sal onmiddellik van krag wees wanneer die gewysigde bepalings en voorwaardes op Global Bridges Online Services geplaas word.

U stem daartoe in om die ooreenkoms gereeld te hersien om bewus te wees van sodanige veranderinge. U toegang tot of gebruik van die diens behels u aanvaarding van die ooreenkoms soos dit voorkom ten tye van u toegang of gebruik.

Van tyd tot tyd kan Global Bridges webwerf besoekers die geleentheid bied om deel te neem aan addisionele funksies of dienste via ons webwerf globalbridges.org of via e-pos nuusbrief.

U moet dalk addisionele ooreenkomste of magtigings aangaan voordat u toegang tot sulke funksies of dienste kan verkry.

privaatheid

Lees asseblief ons * Privaatheidsbeleid * om te verstaan ​​hoe enige inligting wat u op hierdie webwerf indien, behandel sal word. Inligting wat elektronies gekommunikeer word, kan in die Global Bridges databasis opgeneem en behou word.

sekuriteit

Hierdie sekuriteit van enige data wat u op hierdie webwerf indien, is vir ons baie belangrik. Hierdie webwerf gebruik enkripsietegnologie, en ons kyk gereeld na ons sekuriteitspraktyke om te verseker dat u data veilig gehandhaaf word. Geen stelsel kan egter volkome waak teen risiko's van opsetlike inbraak of onophoudelike bekendmaking van inligting wat aan ons gestuur word nie.

Wanneer u inligting via die internet oordra, sal u inligting oorgedra word oor 'n medium wat buite ons beheer is en daarom kan die sekuriteit van die oordrag gekompromitteer word voordat dit ons bereik. Gevolglik maak Global Bridges geen waarborg ten opsigte van vertroulikheid of sekuriteit nie.

Daarbenewens aanvaar u hierby uitsluitlik die risiko van ongemagtigde openbaarmaking of opsetlike inbraak of enige vertraging, mislukking, onderbreking of korrupsie van data of ander inligting wat in verband met u gebruik van globalbridges.org of sy ander elektroniese kommunikasie gestuur word.

Hou u gebruikersnaam en wagwoord vertroulik. Versuim om dit te doen, kan ook die vertroulikheid van u inligting in gevaar stel.

geen waarborge

U verstaan ​​en stem saam dat Global Bridges en enige dienste, inhoud of inligting vervat in of verskaf deur Global Bridges, globalbridges.org, of enige elektroniese kommunikasie, op 'n "soos dit" basis verskaf word.

Global Bridges maak geen uitdruklike of geïmpliseerde waarborge, voorleggings of endossemente hoegenaamd nie (insluitende sonder beperking waarborg van titel of nie-inbreukmaking of die geïmpliseerde waarborge van verkoopbaarheid of fiksheid vir 'n spesifieke doel) met betrekking tot die diens of enige goedere, inligting of diens verskaf via die webwerf of enige elektroniese kommunikasie.

Daarbenewens waarborg Global Bridges nie dat die gebruik van die Global Bridges-webwerf of enige elektroniese kommunikasie vry van tegnologiese probleme sal wees nie, insluitende, maar nie beperk nie tot, onbeskikbaarheid van inligting, stilstand, diensversteurings, virusse of wurms en jy verstaan ​​jy is verantwoordelik vir die implementering van voldoende prosedures en kontrolepunte om u spesifieke vereistes vir die akkuraatheid van data-invoer en -uitvoer te bevredig.

Beperking van aanspreeklikheid

Die gebruik van die Global Bridges-webwerf en enige elektroniese kommunikasie is geheel en al op eie risiko, en in geen geval sal Global Bridges aanspreeklik wees vir enige direkte, indirekte, toevallige, gevolglike, spesiale, voorbeeldige, strafbare of enige ander monetêre of ander skadevergoeding nie. , fooie, boetes, boetes of aanspreeklikhede wat voortspruit uit of op enige manier verband hou met globalbridges.org of enige Global Bridges elektroniese kommunikasie, of webwerwe wat verkry word via die Global Bridges-webwerf of ander elektroniese kommunikasie, en / of inhoud of inligting wat hierin verskaf word.

U uitsluitlike en uitsluitlike oplossing vir ontevredenheid is om op te hou om die webwerf te gebruik en u inteken vir enige en alle Global Bridges elektroniese kommunikasie.

Gebruikersooreenkomste

U stem saam dat u nie sal:

  1. Laai of stuur enige kommunikasie of inhoud van enige aard wat enige regte van enige party inbreuk maak of skend nie;
  2. Gebruik hierdie webwerf vir enige doel in stryd met plaaslike, staats-, nasionale of internasionale wette;
  3. Gebruik hierdie webwerf as 'n manier om u dienste of produkte te bemark of om advertensies of ander ongevraagde materiaal aan enige derde party te versprei;
  4. Gebruik hierdie webwerf om materiaal wat onwettig, obsceen, lasterlik, dreigend, lastig, beledigend, lasterlik, haatlik of verleentheid aan enige ander persoon of entiteit is, te plaas of te stuur.
  5. Poging om te skakel, "hack" of andersins inmeng met die behoorlike funksionering van hierdie webwerf.

Beëindiging van Dienste

globalbridges.org en ander elektroniese kommunikasie word deur Global Bridges aan u verskaf, en Global Bridges behou die reg voor om hierdie webwerf, of enige deel daarvan, te eniger tyd met of sonder kennisgewing te wysig, gestaak of gestaak .

Daarbenewens kan u toegang tot die webwerf te eniger tyd gestaak word as u die bepalings van hierdie ooreenkoms oortree of as ons om enige ander rede bepaal dat dit nie meer geskik is vir u toegang tot die webwerf nie.

Kopiereg en Handelsmerkinligting

Die punte "Mayo", "Global Bridges", "The American Cancer Society" en "The University of Arizona" en die Triple-Shield Mayo-logo is handelsmerke en / of dienspunte van die Mayo Foundation for Medical Education and Research.

Die inhoud en ontwerp van globalbridges.org word beskerm deur Amerikaanse en internasionale kopieregwette.

U mag nie enige van hierdie materiaal sonder vooraf skriftelike toestemming van die outeursregteienaars kopieer, weergee, publiseer, oplaai, plaas, vertoon, oordra of rame nie, behalwe dat u 'n enkele kopie van hierdie materiaal op enige bladsy kan sien, aflaai en druk. 'n enkele rekenaar vir persoonlike, nie-kommersiële gebruik, solank as wat:

(1) u nie die materiaal op enige manier verander of wysig nie;

(2) u sluit alle toepaslike kennisgewings en disklaimers (insluitend kopieregkennisgewings) in; en

(3) gebruik u nie die materiaal op 'n manier wat 'n assosiasie met Global Bridges of 'n geaffilieerde Mayo-entiteit voorstel nie. U verstaan ​​en stem saam dat die titel van hierdie materiaal nie aan u of enige ander gebruiker sal oorhandig nie.

Kontak ons ​​asseblief by info@globalbridges.org as jy toestemming wil vra om ons inhoud of beelde weer te publiseer.

Geskilbeslegting

U stem in dat enige geskil of eis (insluitende persoonlike beserings eise) wat verband hou met u gebruik van die webwerf onderhewig is aan die eksklusiewe jurisdiksie van die toepaslike hof in die staat Minnesota, Verenigde State.

Hierdie ooreenkoms geld ook vir enige persoon wat namens u eis.